Informacja od Organizatora: W związku z wyczerpaniem limitu startujących NIE BĘDZIE prowadzona rejestracja/opłaty w dniu zawodów.

Aktualności